Pressupostos 2012

Està en: Àrees > Serveis Econòmics > Pressupostos > Pressupostos 2012

Presentació del Regidor

Benvolgut ciutadà / benvolguda ciutadana

Dins del procés de transparència que des del Govern de progrés de la ciutat d’Alcoi volem dur endavant, et trobes davant d’un dels primers passos: fer públic el Pressupost de l’Ajuntament d’Alcoi i donar-li publicitat.

Els pressupostos municipals tenen els seus canals de publicació a través dels butlletins oficials reglamentaris. Però des del Govern d’Alcoi pensem que és necessari un pas més, i que les noves tecnologies ajuden a fi que els ciutadans puguen accedir fàcilment a aquesta informació. Aquest primer web de Pressupostos 2012 n’és la mostra. De moment, d’una manera senzilla, però a la vegada clara i entenedora. Acceptarem propostes i idees per a les edicions següents.

El Pressupost és el document més important que fa un govern municipal al llarg d’un any, el qual intenta marcar les línies polítiques per on ha d’anar la seua gestió. En la sessió plenària del 13 de juliol eren aprovats i, després de la publicació i dels períodes legals establerts, són vigents des de fa alguns dies.

El Pressupost s’ha elaborat a partir de les prioritats del Govern, d’acord amb la proposta d’ordenances fiscals. Els reptes que des de l’Ajuntament ens hem plantejat per a enguany apareixen en aquest document acompanyats de la seua dotació econòmica.

Els tres objectius que tenim amb el present pressupost són:

Tot açò enmig d’una situació global amb moltes dificultats:

He de reconèixer que no estem contents per haver tardat tant a elaborar-lo i aprovar-lo. La situació econòmica general, la situació econòmica particular i l’estat desastrós en què ens trobem els comptes municipals en accedir al govern, ens ha limitat moltíssim el marge de maniobra. Com a conseqüència de la situació econòmica de la gestió de les arques municipals dels últims anys, ens trobem amb 6 milions d’euros dedicats durant el 2012 a pagar préstecs a bancs; a més, amb la situació d’haver superat tots els límits legals; per tant, la impossibilitat d’endeutar-se més per a fer inversions.

Per altra banda, les eleccions generals, el retard en els Pressupostos Generals de l’Estat i els canvis legislatius importants i transcendents que està fent el Govern de l’Estat afecten moltes de les decisions i línies que ens podem plantejar. Una de les més importants ha sigut el Pla d’Ajust, necessari per a accedir al Pla de Pagament a Proveïdors que es va establir durant el 2012.

Sí que voldria destacar que com a novetat hem introduït les memòries de les Regidories... Cada Regidor ha exposat amb normalitat i transparència quins són els objectius i les línies d’actuació de la seua regidoria. Voldria agrair a tots els Regidors del govern la seua disposició, per una banda, a seguir les línies generals en la seua elaboració i, d’altra, per ajustar i revisar totes les propostes que tenien per a l’any, en alguns casos començant des de 0. Voldria també agrair al cap de l’Àrea Econòmica i a la Interventora la seua dedicació a aquests pressupostos.

Per acabar cal dir que, pràcticament des d’ara mateix, estem treballant en el del 2013 per poder anar donant participació als ciutadans en la seua elaboració. Tenim molt clar que el veritable objectiu final de tots els nostres projectes són les persones, els ciutadans d’Alcoi. A elles i a ells es deu el servei i la funció pública; a elles i a ells han de satisfer en una situació tan difícil com la que estem vivint.

David Abad

3r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda i Personal