Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Declaració responsable per a instal·lacions publicitàries


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:

 

 Supòsits inclosos:


•Rètols i publicitat en fatxades.


 Supòsits exclosos:


•Rètols i publicitat en fatxades d'edificis que es troben en l'entorn de Béns d'Interés Cultural (BIC) o de Monuments de Rellevància Local (BRL), o es troben en un Conjunt Històric declarat com Bé d'Interés Cultural, o en un Nucli Històric Tradicional declarat com Bé de Rellevància Local.