Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Llicència d'instal·lacions publicitàries


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:

 

Supòsits inclosos:


•Instal·lació de cartells, tanques i estructures publicitàries visibles des de la via pública, d'implantació estàtica, susceptibles d'albergar qualsevol tipus de propaganda, sempre que siguen independents d'un establiment, i per tant, no tinguen la condició de rètols.


•Instal·lació de qualsevol tipus de rètols i publicitat en façanes d'edificis que es troben en l'entorn de Béns d'Interés Cultural (BIC) o de Monuments de Rellevància Local (BRL), o es troben en un Conjunt Històric declarat com Bé d'Interés Cultural, o en un Nucli Històric Tradicional declarat com Bé de Rellevància Local.


Supòsits exclosos:


•La resta d'instal·lacions publicitàries es tramitaran per declaració responsable  i la documentació que cal presentar  s'indica en el  tràmit DR5 Instal·lacions publicitàries subjectes a declaració responsable.