Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Demolició de construccions


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:

Demolició de construccions i edificacions (art. 213 e) LOTUP).

Supòsits exclosos


•Les edificacions catalogades que s'autoritzaran, en si és el cas, amb la tramitació d'una llicència d'intervenció, tràmit LU1 (art. 217 LOTUP).