Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Construcción de nueva planta, ampliación y intervención sobre edificios y ámbitos protegidos en suelo urbano.


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud

 

•Obres de construcció de nova planta i d'ampliació de qualsevol tipus d'ús (residencial, terciari, industrial,…).

 

•La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions semblants, provisionals o permanents (art. 213 o) LOTUP).

 

Intervenció sobre edificis protegits o catalogats, qualsevol que siga el seu abast (mera reforma, rehabilitació, restauració, intervenció total,…) tant en el seu exterior (fatxades i cobertes) com en el seu interior (inclosa la reparació de danys no estructurals; reposició d'elements compositius; esquerdejats, revocos, lluïts i estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i persianes; canalons, baixants, vierteaguas, etc.; reparat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades; marquesines,…).

 

Quan, a més de les obres, es requerisca l'autorització d'una divisió horitzontal. En este cas, la documentació tècnica a presentar serà la que se sol·licita per al tràmit LU1 o DR1, en funció de l'abast de les mateixes