Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Instal·lacions aèries, antenes i conduccions en sòl urbà privatiu


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


La instal·lació d'estesos elèctrics, telefònics o altres de similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic (art. 214 a) LOTUP).