Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Ocupació dels edificacions en sòl no urbanitzable


sede electrónica pdf

 

Objecte de la sol·licitud:

 

Supòsits inclosos en este tràmit:


•Ocupació d'edificis d'ús residencial en sòl no urbanitzable.


 Supòsits no inclosos en este tràmit:


•No serà necessària l'obtenció de l'ocupació quan l'edificació vaja a ser destinada a un ús no residencial per al que siga necessari el pertinent instrument d'intervenció ambiental, llicència d'obertura o declaració d'interés comunitari.