Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Modificació de llicència urbanística o declaració responsable


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


En el cas de les llicències, qualsevol modificació ha de ser aprovada per mitjà de l'oportuna autorització d'una modificació de la llicència originària, que es plasmarà en un projecte refós. Qualsevol modificació del projecte original es presentarà en les mateixes condicions ressenyades i en la forma de projecte refós.


En el supòsit de Declaracions Responsables, qualsevol modificació ha de ser comunicada per mitjà de l'oportuna declaració responsable, que es plasmarà en un projecte refós. Qualsevol modificació del projecte original es presentarà en les mateixes condicions ressenyades i en la forma de projecte refós.