Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Sol·licitud d i informe urbanístic i certificacions


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


Informe municipal i certificat sobre compatibilitat urbanística previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental i activitats (art. 22 Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana).


Informes urbanístics i certificats sobre zonificació, classificació i programació urbanística dels terrenys i la resta de característiques del règim urbanístic aplicable a un terreny concret, o bé al sector, Unitat d'Execució, àmbit de planejament o àmbit de gestió en què es trobe inclòs, si és el cas.