Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

TRANSPARÈNCIA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

OCUPACIÓ D´HABITATGES

Llicències d´ocupació

Declaracions responsables d´ocupació

 

INSPECCIÓ TÈCNICA D´EDIFICIS

Llistat històric d´Informes d´Avaluació de l´Edifici

Relació anual d´immobles que han de presentar el seu PRIMER Informe d´Avaluació de l´Edifici (I.E.E.)

 

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Órdres d´Execució obertes per I.E.E.

 

SUBVENCIONS FAÇANES

Subvencion Façanes