Urbanisme

Transparència Inspecció Tècnica d'Edificis

OCUPACIÓ D´HABITATGES

Llicències d'ocupació

Declaracions responsables d'ocupació

INSPECCIÓ TÈCNICA D´EDIFICIS

Llistat històric d'Informes d'Avaluació de l'Edifici (I.A.E). presentats fins 31/12/2020

Relació anual d'immobles que han de presentar el seu PRIMER I.A.E. en 2021 (pdf)

Relació anual d'immobles que han de presentar el seu SEGON o posterior I.A.E en 2021 (pdf)

DISCIPLINA URBANÍSTICA

ANY 2020 - Ordres d´Execució obertes per I.A.E. (pdf)

Primer Trimestre 2021 - Ordres d'Execució obertes per I.A.E. (pdf)

SUBVENCIONS FAÇANES

Subvencions Façanes