Ajuntament

Els ajuntaments som les entitats públiques més pròximes als ciutadans i, per tant, la via principal de la participació en els assumptes públics. L'Ajuntament d'Alcoi és l'encarregat del govern i la gestió del nostre municipi dins dels límits de l'autonomia local reconeguda per la Constitució Espanyola.