Notícies

Publicada el dia 15/05/2018

Dos nous expedients sancionadors per incomplir l'ordenança sobre tinença d'animals

 

Durant la Junta de Govern del passat divendres es resolgueren dos expedients sancionadors per l’incompliment de l’ordenança sobre la tinença d’animals. Un dels dos expedients fou resolt amb quatre sancions, tres de caràcter lleu i una de greu; l’altre amb dues sancions, una lleu i l’altra greu.

 

Les quatre sancions del primer expedient foren motivades per les següents infraccions: possessió d’un gos no inscrit al Registre Municipal d’Animals Domèstics; circular amb animals solts per la via o espais públics; negativa o resistència a facilitar la informació requerida als Agents o amb documentació falsa; i la no identificació del gos segons la normativa en vigor (utilitzant un xip identificatiu). Aquesta última de les quatre és considerada greu, tipologia que contempla multes de 601,02 a 6.010,12 €, mentre que les altres tres són lleus, amb multes compreses entre els 30,05 i els 601,01 €.

 

Quant al segon dels expedients li foren imposades dues sancions: la de caràcter lleu, per no dur la documentació obligatòria de l’animal al circular per la via pública; i una segona de greu, per passejar un gos potencialment perillós sense boç o sense estar lligat amb una cadena curta.

Un expedient fou resolt amb quatre sancions i l'altre amb dues