Notícies

Publicada el dia 08/06/2018

Aprovat el 'Pla Director Alcoi Smart City' per unanimitat

 

L'últim ple municipal va aprovar, amb el vot a favor de tots els grups polítics, el «Pla Director Alcoi Smart City». Un pla que pretén ser un document viu i eficient al qual es puguen afegir diferents accions així com redissenyar les actuals. Un full de ruta de la qual han participat diferents col·lectius i entitats aportant punts de vista i suggeriments. De les accions proposades pel pla, algunes ja s'han realitzat, i unes altres estan en marxa o planificades. Cal recordar que Alcoi ha sigut seleccionada per la Comissió Europea per al projecte d'assessorament «Digital Cities Challenge» i la Diputació d'Alacant l'ha nomenat ciutat pilot en aquest tema.

 

El «Pla Director Alcoi Smart City» és l'instrument que ha de dirigir, de forma continuada, les accions de Govern per a concretar i definir un model de ciutat intel·ligent, que puga evolucionar amb els temps. El full de ruta s'estructura segons projectes o iniciatives individuals que atenen a reptes concrets, identificats durant la fase d'anàlisi del projecte i que s'agrupen segons continguts lògics, que s'agrupen sinèrgicament i que pretenen donar solució a reptes identificats, bé a través de tecnologia, bé a través de l'ús innovador dels recursos disponibles.

 

Aquests projectes i reptes es divideixen en les àrees de Salut i Esport; Mobilitat i Transport; Dinamització Econòmica, Turisme, Educació i Joventut; Medi ambient; Eficiència i Energia; Cultura i Reptes Socials.

 

El «Pla Director Alcoi Smart City», a més d'accions i reptes, inclou entre uns altres, una estructura organitzativa, indicadors, projectes estratègics relacionats i una planificació temporal dels diversos projectes i/o reptes.

 

L'alcalde, Toni Francés, destaca el repte conjunt que suposa ser una ciutat intel·ligent: «Alcoi canvia per a oferir-nos més possibilitats. Una Smart City és una ciutat que satisfà les necessitats de les seues generacions actuals i futures. Una ciutat compromesa amb el seu entorn: eficient energèticament, sostenible mediambientalment i compromesa amb els elements culturals i històrics».

 

Francés afig: «Quan parlem de ciutat intel·ligent, parlem de ser una ciutat en la qual el seu Govern, les seues infraestructures i els seus serveis públics són eficients i interactius però també del protagonisme dels ciutadans. És imprescindible la participació en els processos de la ciutat i implicació en les decisions del futur per part de la ciutadania: estalviar energia, utilitzar les noves tecnologies, reciclar, disminuir l'ús de transport privat i utilitzar energies renovables... Si Alcoi tenen ciutadans intel·ligents, Alcoi serà una ciutat Smart».

 

Abans de la seua aprovació, el document es va presentar al Consell Econòmic i Social (CES), a la totalitat d'empleats municipals i grups polítics i s'ha debatut amb membres de l'entorn educatiu i empresarial de la ciutat, rebent aportacions de diversa índole per part de tots aquests agents.

 

Diversos dels projectes i accions incloses en aquest pla director ja estan en funcionament: el projecte Àgora, la iniciativa ÁgoraLab, la plataforma TicketAlcoi, la càtedra Smart City amb l'EPSA, la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, projectes d'eficiència energètica, l'aplicació web de Rutes Saludables o el portal Alcoi SmartCity (https://smartcity-alcoi.com/) des d'on el ciutadà pot contribuir al disseny de la seua ciutat, conéixer els projectes en marxa i tenir accés a la totalitat dels mateixos i al mateix document del pla director.

 

D'altra banda, l'alcalde, Toni Francés s'ha reunit aquesta setmana amb el vicepresident i diputat de Bon Govern de la Diputació d'Alacant, Adrián Ballester, per a començar a veure les accions que la Diputació realitzarà en l'àmbit de la Smart City dins del seu projecte «Pla Estratègia Alacant Smart Province». Alcoi ha sigut escollida ciutat pilot per a engegar aquesta proposta, que s'exportarà a la resta de municipis.

 

La ciutat compta amb altres projectes estratègics alineats amb el «Pla Director Alcoi Smart City», com són el Pla Estratègic, l'Estratègia DUSI, subvencionada amb Fons FEDER, o el recent projecte europeu del «Digital Cities Challenge». D'ací a poc temps s'engegaran altres projectes del full de ruta com el Geoportal, projectes de dinamització econòmica, el smart pàrquing (pàrquing intel·ligent) i una iniciativa pilot de reg intel·ligent entre uns altres. La planificació temporal prevista es troba també en el mateix document.

FaçanaAjunta

La ciutat s'ha posicionat com una de les ciutats intermèdies espanyoles més avançades en aquest àmbit