Notícies

Publicada el dia 26/11/2019

Obert el termini per a inscriure's en el taller d'ocupació relacionat amb el turisme

Última hora: ACTA DE CORRECCIÓ DEL ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓN DE PERSONAL
DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Publicada al final de la notícia l'acta definitiva de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu i d'alumnes

Es posposa a demà divendres 13/12/2019, la publicació de resultats provisionals per  la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del Taller de Empleo "TURISMO DE NATURALEZA: BIRDWATCHING E ITINERARIOS INTERPRETATIVOS EN EL MEDIO NATURAL DE ALCOY", expedient FOTAE/2019/29/03.

LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha concediT a l'Ajuntament d'Alcoi, una subvenció per l'execució del Taller de Empleo denominat “ Turismo de naturaleza: Birdwatching e itinerarios interpretativos en el medio natural de Alcoy” comprés en l'especialitat “Promoción Turísitica Local e Información al Visitante (HOTI0108)” essent un un Certificat de Profesionalitat de Nivell 3. Aquesta ajuda és susceptible de co finançament del Fons Social Europeu a carrec del corresponent programa operatiu del FSE per al periode 2014 -2020.

Els interessats ja es poden inscriure al taller d’ocupació que es farà a Alcoi en 2020. Cal recordar que «LABORA», Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ha concedit a l'Ajuntament d'Alcoi, una subvenció per a l'execució del Taller d'Ocupació denominada “Turisme de naturalesa: birdwatching i itineraris interpretatius en el medi natural d'Alcoi” comprés en l'especialitat de “Promoció Turísitica Local i Informació al Visitant (HOTI0108)” tractant-se d'un Certificat de Professionalitat de Nivell 3. Aquesta ajuda és subceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu amb càrrec al corresponent Programa Operatiu del FSE per al període 2014 -2020.

El taller, el termini d'inscripció del qual és del 27 de novembre al 3 de desembre, constarà de 10 persones i per a poder ser un d'aquests alumnes-treballadors s'ha de complir una sèrie de requisits: les persones destinatàries d'aquest programa han de tindre 25 anys o més; ser desocupades, entenent-se com a tals a les persones demandants d'ocupació no ocupades registrades en «Labora», antic SERVEF, i complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge. El contracte serà remunerat.


En aquest cas es tracta d'un taller de nivell 3 pel que, a més dels anteriors criteris, almenys han de complir un d'aquests requisits:

   - Tindre el títol de Batxiller com a mínim.
   - Tindre el certificat de professionalitat nivell 3.
   - Complir el requisit d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés.
   - Tindre superada la prova d'accés per a a la Universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
   - Tindre acreditades les competències clau de nivell 3 en matemàtiques llengua castellana, valencià i anglès.
   Si es compleixen els requisits, cal inscriure’s en “Labora”, físicament està situat a Alcoi al carrer Oliver. Els taller s’impartirà a Alcoi, en el Centre Cervantes Jove, CCJ, que està adaptat a la nova llei estatal que exigia l'homologació per a poder portar avant aquestes iniciativa, i també en l'entorn natural de la ciutat.

Per a la realització del taller també és necessària la contractació del personal que el duga a terme. Es busca tant un director/a amb titulació universitària a jornada completa, un docent també amb titulació i experiència professional a jornada completa i 1 auxiliar administratiu a mitja jornada contractats per un període de 12 mesos. Els interessats poden informar-se dels requisits i presentar la sol·licitud en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi : Sede electrónica

  Documentación:

 

taller_ocupacio

En total, hi ha 13 llocs entre alumnat-treballador, director/a, professorat i personal administratiu