Notícies

Publicada el dia 13/12/2019
L’Ajuntament realitza la primera auditoria de la brossa i la neteja viària

El resultat ha sigut molt positiu i ja es treballa per a licitar el contracte per a realitzar aquest control trimestralment durant tot l’any

nous contenidors (4)

Abans de l’estiu, l’Ajuntament d’Alcoi va realitzar, per primera vegada a la seua història, una auditoria al sistema de recollida de la brossa i neteja viària, millora contemplada dins del nou contracte municipal per a aquest important servei de la ciutat. Els resultats de l’auditoria han sigut positius per dos motius: d’una banda, perquè aquest sistema ha demostrat que és una eina útil, sistemàtica i objectiva per a definir una sèrie d’indicadors i no només sensacions respecte a com es troba la ciutat en el tema de neteja; d’altra, perquè es tracta d’un control exhaustiu a l’empresa per part l’Ajuntament perquè es complisca el plec de condicions d’un dels contractes econòmicament més alt dels licitats pel Consistori fent que les alcoianes i alcoians tinguen un bon servei.L’auditoria realitzada per l’empresa Geprecon, Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental SL es va realitzar durant el segon trimestre de l’any en la ciutat d’Alcoi a través de l’adjudicació d’un contracte menor.

Pel que respecte a l’auditoria, constava de tres apartat. L’apartat 1: Recollida efectiva en els contenidors, els equips humans de treball i les actituds. Es van inspeccionar un total de 100 contenidors en 10 auditories, només 8 estaven plens, pel que hi va haver un incompliment del 8%. La inspecció dels equips, un total, de 36 ha sigut positiva en tots els casos. Tampoc hi ha queixes sobre actituds irrespectuoses.
En el segon apartat: Conservació i neteja dels contenidors. De 158 contenidors estudiats, s’han contemplat deficiències greus en dos d’ells, que representa l’1,3%. Sobre la neteja dels contenidors, no s’han detectat deficiències.


I en l’apartat 3, es valora la qualitat de la neteja viària. Del total de 52 trams de carrers avaluats tenint en compte si hi ha excrements, residus, fulles o taques de manera ponderada, el resultat és satisfactori, que és la puntuació més elevada que es pot donar.
Cal tenir en compte que l’auditoria afecta al percentatge de facturació del 4% retingut a l’empresa i sobre el que s’aplica la penalització per tots els incompliments o deficiències detectades en l’auditoria. En aquest cas, la penalització ha sigut de només el 0.15 %, per tant el retorn a l’empresa ha estat el 3.85 %


El regidor, Jordi Silvestre, valora positivament els resultats: «Els resultats de l’auditoria ens diuen que en un període en concret, l’execució del servei ha sigut molt bona. Evidentment, cal realitzar les auditories durant tot l’any per a traure resultats globals».
D’altra banda, Silvestre també destaca l’èxit d’aquesta primera auditoria pilot i la importància d’implementar-la anualment per a donar a les alcoianes i alcoians un servei de recollida de residus urbans i de neteja excel·lent: «El nou contracte de la brossa que va tirar endavant aquest govern està sent positiu per a la ciutat i aquesta prova pilot ens demostra la utilitat de l’auditoria. Ja estem treballant per a licitar el contracte i així poder fer auditories trimestrals durant tot l’any, comptant amb una eina exhaustiva de control a l’empresa però també amb indicadors clars i objectius de com es troba en el tema de neteja i de recollida de la brossa la nostra ciutat».