Notícies

Publicada el dia 13/01/2021

Finalitza amb èxit el primer any del servei de mediació per a la millora de la convivència en zones vulnerables d'Alcoi

Després del primer any de posada en marxa del servei de mediació i intervenció socioeducativa, per a la millora de la convivència en zones vulnerables d'Alcoi, s'han dut a terme sondejos veïnals i comunitaris que han sigut satisfactoris i rebuts amb una actitud afable en el seu conjunt. Actualment, podem remarcar que s'han reduït considerablement els conflictes comunitaris inicials en algunes de les comunitats que presentaven més problemes.

Aquest servei té com a objectiu fonamental promoure la convivència i la resolució de conflictes entre els veïns residents en les zones vulnerables d'Alcoi, reduint els indicadors de risc i desestructuració comunitària, mitjançant l'atenció dels conflictes de caràcter veïnal i comunitari.

Durant aquest primer any, s'ha realitzat intervenció comunitària per a millorar la convivència veïnal principalment en la zona del Castellar del Barri de Batoi i la zona del Camí 40, on està situat habitatge social, principalment de l’EVHA. Està treballant en aquest servei un equip tècnic formador per: una sociòloga encarregada de la direcció, una Treballadora Social que es dedica a la coordinació, una Educadora Social i un Integrador Social. Actualment s'estan estudiant les actuacions per a 2021.

En cadascuna de les zones han dut a terme una anàlisi preliminar, realitzant un DAFO que els ha permés conéixer les Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats existents en la zona per a poder detectar la realitat en la qual es troben d'una manera global i establir objectius concrets amb els quals treballar a través d'actuacions i activitats concretes per a millorar l'autoorganització de les comunitats diverses i enfortir les relacions de la comunitat.

Respecte a les intervencions realitzades podem destacar una part informativa i d'assessorament on s'han realitzat entrevistes, 24 en El Camí i 46 al Castellar, donant a conéixer els objectius, funcions i serveis de l'equip de mediació , conéixer el perfil dels veïns, els seus problemes i necessitats, així com informar-los dels recursos existents.

Igualment han efectuat atencions veïnals i acompanyaments, 8 en El Camí i 17 al Castellar, establint un punt de trobada per a oferir informació, orientació i assessorament de les demandes plantejades de manera individualitzada i comunitària.

També han fet visites domiciliàries en concret 18 en El Camí i 35 al Castellar, per a conéixer d'una forma directa les relacions veïnals i procedir al seguiment dels casos. Aquestes vistes individualitzades han estat dirigides a la resolució de problemes (impagaments, problemes de convivències, desperfectes…etc.)

Un dels treballs més importants ha sigut la de mediació en la resolució de conflictes, 6 en El Camí i 6 al Castellar.

Una altra de les tasques executades ha sigut la coordinació amb altres organismes i entitats competents col·laborant i derivant diferents casos per a la solució del problema.

Així mateix han organitzat reunions amb un total de 10 entitats diferents i els han ajudat en les gestions amb la comunitat.

Finalment cal assenyalar que han actuat en diferents tipus de conflictes com pel mal ús d'espais comuns, falta de neteja i brutícia, molèsties i sorolls, festes i música en horari de descans, desperfectes en habitatges, fets motivats per aspectes relacionats amb la diversitat cultural i intergeneracional, ocupacions il·legals i impagaments que generen problemes de convivència en la comunitat.

La regidora d'Habitatge, María Baca afirma que 'Des de l'equip d'habitatge valorem de manera molt positiva els resultats que s'estan aconseguint en les diferents comunitats de veïns amb aquest programa de mediació. Una iniciativa que a pensar de ser complexa, ja que en alguns casos els conflictes estaven molt cronificats, s'han pogut treballar i millorar i per això pensem que l'administració ha de continuar apostant per a fomentar la inclusió i cohesió social mitjançant la convivència positiva i treball comunitari, implicant i acompanyant a entitats i veïnat en la resolució de conflictes'.

'L’EVHA (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl) també està treballant en la posada en marxa d'un servei de mediació comunitària i administració per a l'atenció i millora dels seus habitatges, un projecte molt necessari i que reforçarà l'actuació que s'està desenvolupant pel nostre equip de professionals amb la creació d'una comissió conjunta que permeta fer seguiment dels diferents casos', ha conclòs, l'edil.

Reunió del servei de mediació

Durant aquest primer any, s'ha realitzat intervenció comunitària principalment en la zona del Castellar i El Camí, 40