Notícies

Publicada el dia 22/01/2021

L'Observatori de l'Habitatge d'Alcoi posa en marxa els seus Laboratoris

En la vesprada d’ahir va tindre lloc de forma telemàtica la sessió plenària de l’Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi (OMHA) en la que van parlar de les primeres sessions de treball dels seus Laboratoris.

L'objectiu d'aquests Laboratoris és analitzar els reptes en matèria d'habitatge a la ciutat des de diferents perspectives: la de l'estat de l'habitatge i el mercat; la dimensió social i la de la innovació en els usos i planificació de l'habitatge. Els tres Laboratoris s'han organitzat amb la participació d'experts en habitatge en les diferents dimensions tractades. En formen part, tècnics de diversos departaments de l'Ajuntament d’Alcoi; representants de diferents activitats professionals com ara advocats, arquitectes, el sector immobiliari, professors de l Campus UPV d'Alcoi; representants d'entitats del tercer sector com Càritas, Creu Roja, treballadores socials vinculades a la gestió dels habitatges socials de la ciutat i del Màster d'Innovació Social de la Universitat d'Alacant.

Després de la realització d'un diagnòstic preliminar amb les principals dades sobre l'estat de l'habitatge i l'estructura demogràfica de la ciutat, els Laboratoris han iniciat un programa de tallers de debat que es varen iniciar la setmana del 16 al 18 de desembre i que s'allargaran fins al pròxim mes de març. Aquestes sessions, desenvolupades amb tècniques participatives, estan recollint les principals problemàtiques de l'habitatge de la ciutat detallades pels experts dels diferents Laboratoris i s'espera que es puga dissenyar la planificació d'actuacions concretes a partir dels temes que presenten major consens.

Fins a la data s'han realitzat dues sessions per cada un dels tres Laboratoris, en els quals han quedat exposades diferents problemàtiques. Destaquen aquelles referides al centre històric, tot i que s'aborden problemàtiques del conjunt de la ciutat. Es poden citar algues com ara; les males condicions d'habitabilitat en els habitatges antics, la poca accessibilitat dels habitatges, l'augment desequilibrat de la població segons els barris, la millora de la planificació, les dificultats de finançament per a l'accés a l'habitatge, la gestió de l'habitatge social, les ocupacions il·legals, l'augment de la demanda d'habitatge social, l'augment de la pobresa i la precarietat, l'adaptabilitat social dels edificis, la convivència multicultural, la despoblació al centre històric, els reptes mediambientals de l'habitatge, o la convivència d'activitats recreatives amb les residencials al centre històric.

Els tres Laboratoris de l'OMHA continuaran ara amb la fase de priorització dels problemes que han despertat major consens i la planificació de línies d'actuació sobre aquests. El resultat final pretén elaborar un document de recomanacions estratègiques per a la política municipal en habitatge a partir del resultat de les sessions realitzades pels Laboratoris.

El president de l’Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi (OMHA), Cristian Santiago, ha destacat «els esforços compartits per a posar en marxa els laboratoris de l'observatori en un moment tan difícil com l'actual».

Per la seua banda, la regidora d’Habitage, María Baca, afirma que «Des del govern apostem per continuar treballant en la consolidació d’aquest espai de participació que sense dubte ens ajudarà a millorar i enriquir la visió estratègica de les polítiques d’habitatge incloent l'experiència professional dels diferents agents clau que formen part dels laboratoris i que tractaran qüestions que afecten l’arrel dels diferents problemes i possibles solucions als dilemes que hi trobem a temes socialment complexos».

FOTO ASSISTENTS AL PLE OMHA