Notícies

Publicada el dia 21/07/2021
L'OMIC recupera més de 27.500 euros per a la ciutadania durant el primer semestre

Han augmentat les consultes un 30% respecte al mateix període de 2020 i superen les de tot l'any 2019

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor d'Alcoi

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, OMIC, ha atés 1.558 consultes durant el primer semestre de 2021, la qual cosa suposa un augment d'un 30% aproximadament respecte al mateix període del passat any.

Cal ressaltar l'augment de les consultes telefòniques, amb un 140% més, en total 1.419. Això ha suposat una reducció de la presencialitat en un 82%, quedant en 88 i 51 per correu electrònic, un 54% menys. Tot això és degut a la implantació de cita prèvia i a l'atenció telefònica que han millorat el servei i han possibilitat que més persones puguen realitzar les seues consultes.

És important indicar que no s'ha presentat cap queixa ni denúncia. El nombre de reclamacions es manté similar, 360, amb 56 reclamacions més, un augment del 18,5% respecte del mateix semestre de l'any anterior.

Per sectors destaca telefonia amb 203 reclamacions, seguida de gas amb 33, tant electricitat com bancs i financeres han tingut 20, 11 han sigut de compres en línia i 10 per a les agències de viatge.

Pel que respecta a la resolució, 171 han sigut resoltes positivament i 69 de manera negativa, a més hi ha 108 que s'estan tramitant i 12 han sigut arxivades, inhibides a altres organismes o derivades a arbitratge de consum, segons corresponga.

És important ressaltar que s'han recuperat 27.582,30 euros de la ciutadania, sent els principals sectors de recuperació el Telèfon, Electricitat, Gas, Bancs i financeres. Cal destacar que ha disminuït l'import recuperat en aquest semestre respecte del mateix semestre de l'any anterior en un 37% aproximadament, 16.000 € euros menys. Les principals diferències estan en el sector Transports i el sector Serveis Sanitaris que van estar entre els més reclamats l'any 2020, fonamentalment a causa de les cancel·lacions per la Covid-19. En aquests, els imports recuperats en aquest primer semestre de 2021 s'han reduït dràsticament a zero degut la finalització de l'estat d'alarma el maig de 2021 i a la reobertura d'unes clíniques dentals el gener de 2021, respectivament.

En altres sectors, com les Agències de viatges, l'import recuperat han disminuït en un 93% degut també a la finalització de l'estat d'alarma i la recuperació de l'import dels viatges, i en el sector Bancs i financeres s'ha reduït un 50%.

En conclusió podem destacar que aquest semestre s'ha caracteritzat per un augment del nombre de consultes respecte del mateix semestre de l'any anterior, 363 consultes més, encara que de menors imports de reclamació en general, així com un augment significatiu de les consultes d'informació per telèfon augmente del 140%, en detriment de les consultes de tipus presencial i per email, a causa de la implantació del sistema de cita prèvia. Els sectors més reclamats són els subministraments bàsics, telefonia, electricitat i gas. Es preveu que el sector electricitat incremente les consultes i les reclamacions en ocasió del canvi en l'estructura de tarifes de la llum que s'aplica a partir de l'1 de juny.

La regidora d'Informació i Defensa de la Ciutadania, Teresa Sanjuán destaca que “Gràcies a la implantació del sistema de cita prèvia i a l'atenció telefònica es pot atendre més persones, i per aquest motiu veiem l'augment de les xifres. És molt important el treball que realitza el personal del Departament ajudant a tota la ciutadania, tant a conéixer els seus drets, com a poder exercir-los, recuperant més de 27.500 euros per a les alcoianes i alcoians".EVOLUCIÓ DE LES XIFRES

Durant el primer semestre de 2020 ja va haver-hi més consultes que en tot 2019. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) va atendre, en total, més de 1.200 consultes durant els primers mesos de l'any 2020, 500 durant gener, febrer i març; i 700 durant el segon trimestre: abril, maig i juny. La situació d'excepcionalitat que es va viure a Alcoi va suposar un important augment de consultes respecte a tot 2019 que va ser de 1.085. Veiem com aquestes xifres continuen augmentant gràcies al servei de cita prèvia.

DIFERÈNCIES ENTRE RECLAMACIÓ, QUEIXA I DENÚNCIA

Una reclamació és una petició escrita del consumidor per a posar en coneixement de l'empresa o professional i dels serveis de consum locals, uns fets que han afectat al funcionament normal de la relació de consum (no et donen factura, no compleixen el promés en el contracte, han fet malament una reparació, etc.) en la qual sol·licites la reparació d'un dany, la devolució dels diners o l'anul·lació d'una prestació, etc.

Una queixa es realitza per a expressar el descontentament amb una situació o un producte comprat o no, o un servei prestat. A pesar que no hi ha un incompliment de la llei, les expectatives sobre alguna cosa pel que s'ha pagat (o no) no s'han complit. En aquest cas, encara que l'empresa no haja incomplit la llei (no hi ha una infracció administrativa), s'espera que millore l'atenció de l'empresa.

Una denúncia de consum (no confondre amb una denúncia a la Policia, que tindrà la seua causa en un delicte -Dret Penal i no Civil, com és el Consum) és la petició que es fa a l'Administració o un col·legi professional, per a donar-los a conéixer uns fets que cregues que poden ser constitutius d'infracció administrativa, amb la finalitat que investiguen i actuen d'ofici per a corregir la conducta infractora i, d'aquesta manera, defensen els interessos generals de les persones consumidores.