Notícies

Publicada el dia 02/12/2021

Alcoi aprova més de 400.000 euros en 174 noves ajudes per al turisme i a xicotetes empreses i autònoms

En total s’han concedit 403.261,65 euros a través de quatre línies distintes. Dues de les noves ajudes ‘Reactiva Alcoi’, una per al sector turístic i altra de subvencions nominatives a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de diferents activitats empresarials per pal·liar els efectes de la Covid. Les altres dues línies han estat per a beneficiar a microempreses de nova creació i per a donar suport al creixement i consolidació d'empreses joves a Alcoi.

En primer lloc cal assenyalar que les noves ajudes ‘Reactiva Alcoi’ han aprofitat per a completar els programes Parèntesis I y II, del que es van beneficiar més de 750 petites empreses i autònoms, així com els programes municipals per a reactivar el comerç o per a la creació i consolidació de noves empreses. Són dues línies que compten amb el fons concedit per la Diputació d'Alacant a través del Programa TEN 2021 per a reactivar l'economia i pal·liar els efectes de la crisi sanitària.

En concret la primera línia és la convocada al sector del turisme, a pimes, micropimes i autònoms amb domicili fiscal a Alcoi que es troben en funcionament a 1 de gener de 2019, dedicats a oci i hostaleria, allotjament reglat, agències de viatge i oferta receptiva; o guies i empreses de turisme actiu.

S’han concedit un total de 10 ajudes per un valor de 26.000 euros. Per sectors, 5 han correspost a agències de viatge, 3 a guies turístics, 1 a un hotel de més de 100 places i una altra a un hotel de menys de 100 places. Les ajudes serviran per a finançar despeses estructurals i de funcionament corrents de l'activitat empresarial, que han sigut suportats malgrat la manca d'ingressos.

En la segona línia de ‘REACTIVA ALCOI’ s’ha concedit un total de 87 ajudes per 212.933,74 euros que la Diputació d'Alacant ha assignat al municipi per subvencions nominatives a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de diferents activitats empresarials . Entre elles estan incloses activitats que no hagen percebut ajudes Parèntesis i altres que exerceixen en sectors també afectats per la Covid-19. En total s’han beneficiat a 32 sectors econòmics diferents, podem destacar que 12 han sigut per a perruqueries, 8 per a lampisteria, instal·lacions de fred, calor i condicionament d'aire i també 8 per a agents comercials, la resta es reparteixen en diferents tipus de comerç al detall i serveis.

L'objectiu d'aquestes dues línies d’ajudes directes, és prestar un suport i ajudar a sostenir la situació d'alta de l'activitat. D'aquesta manera, a més de minimitzar l'impacte dels efectes econòmics provocat per la Covid-19, es persegueix reactivar l'economia local tan prompte com siga possible.

Inci@ i Consolid@

La convocatòria 2021 de les Ajudes Inici@ i Consolid@ estan incloses en el projecte Alcoi_Inmpuls que promou la regidoria d'Ocupació, Empresa i Formació de l'Ajuntament d'Alcoi.

Finalment s’han aprovat un total de 56 ajudes del programa Inici@ amb 126.268,33 euros. L'objectiu del programa Inici@ és donar suport a la creació i localització de microempreses de nova creació o aquelles generades per transmissió de negoci, sempre que estiguen domiciliades en el terme municipal d'Alcoi, compten amb un màxim de 10 treballadors i amb xifra de negoci inferior als 2 milions d'euros.

Per sectors, s’ha arribat a un total de 31 diferents, destacant que 8 han estat per cafeteries o bars, 6 per a perruqueries i 6 també per a productes, destrament i cura animal, la resta estan repartides en diferents sectors.

A més, és important assenyalar que del total de sol·licituds, un 30% està format per 17 negocis assentats en el Centre d'Alcoi, que estan oberts i en funcionament actualment. Es tracta de huit comerços, sis empreses de serveis i tres establiments d'hostaleria. D'altra banda, tres dels negocis subvencionats s'han obert en el barri de Batoi. Aquestes dues zones de la ciutat comptaven amb prioritat en els criteris de la comissió tècnica avaluadora.

A més, s’han aprovat 21 ajudes del programa Consolid@ amb un total de 38.059,58 euros. És un programa enfocat a donar suport a la consolidació i creixement de microempreses joves a Alcoi. Aquest programa aprofitarà per a ajudar a sufragar les despeses d'empreses constituïdes entre el dia 1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2019, totes dues dates incloses. Es consideren despeses subvencionables els relacionats amb el desenvolupament de programes de màrqueting o comercialització per a millorar el posicionament de l'empresa; la investigació de mercats; el foment de les vendes en mercats nacional i internacional; la implantació de solucions i serveis tecnològics que contribuïsquen a difondre i vendre els productes a través d'internet; la implementació de sistemes de qualitat; la millora d'eines de gestió empresarial; la formació no reglada per a millorar la qualificació del professional i del personal contractat; i l'adquisició d'equipament tècnic específic.

Han arribat a 15 sectors diferents, ressaltant 3 per al comerç de roba i 3 per a serveis de publicitat i relacions públiques.

Segons explica l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, «l’objectiu del nostre Govern és la ràpida recuperació econòmica i a la generació de riquesa en el nostre territori. Aquestes ajudes venen a complementar l'esforç que aquest Ajuntament ve duent a terme des que vam començar a patir les conseqüències d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social, amb l'objectiu que cap sector es quede arrere i amb la vista posada en una recuperació que volem que siga tan ràpida com siga possible. També és important destacar que tenim un especial interés a atraure talent i ajudar als emprenedors, especialment als més joves, a desenvolupar i assentar el seu projecte a la nostra ciutat».

Cal destacar que el consistori ha estat al costat de la ciutadania des de la declaració de l’Estat d’Alarma, amb mesures socials i econòmiques extraordinàries per tal d'atendre les noves necessitats que es van manifestar i durant 2020 es van destinar vora 900.000 euros a les ajudes 'Reactiva Alcoi' per tractar de compensar la reducció d'ingressos.

A més, en aquest 2021 ha gestionat les Ajudes Parèntesi I i II, incloses en el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, amb 1,6 milions d’euros. Així mateix, mitjançant les dues convocatòries de ‘Reactivalcoi Comerç’, ha concedit 186.000 euros en ajudes per a incentivar el comerç de proximitat a la ciutat.

Fachada Ayuntamiento por Plaça Espanya

En total, al llarg de 2021, s’hauran destinat 2.200.000 euros i s’haurà donat suport a més de 920 petites empreses i autònoms, tant a fer front a la Covid com a la seua creació i consolidació.