Notícies

Publicada el dia 03/12/2021
El Ple aprova el Pla Jove d’Alcoi 2022-2026

L'oci de la ciutat, l'ocupació, la seua formació i l'accés a l'habitatge, són els aspectes que més preocupen a la Joventut d'Alcoi.

Portada Pla Jove Alcoi

El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat aquest matí el I Pla Jove Alcoi 2022-2026 amb el vot favorable de tots els partits i l’abstenció de Vox. Aquest Pla es presenta amb vocació de ser l’instrument per a la implementació de polítiques locals de joventut per als pròxims anys. Un instrument construït col·lectivament, amb les aportacions de diferents actors socials i institucionals i, de manera protagonista, amb les contribucions de les joves i dels joves alcoians.

Com es pot veure al llarg del document, Alcoi disposa de variats i notables recursos i actius per a la joventut. No obstant això, la tasca encarregada ha consistit a esbrinar, des d’un punt de vista crític i amb base participativa, quines àrees de la vida de la joventut de la nostra ciutat tenen un recorregut de millora a Alcoi. És, per tant, un instrument d’utilitat per als diferents equips tècnics de l’Ajuntament, especialment en allò que fa referencia a l’enquesta realitzada a una àmplia mostra de joves. S’ha dissenyat seguint el camí dels estudis sociològics de joventut que es realitzen en l’àmbit estatal, la qual cosa els permetrà realitzar comparacions amb altres escales territorials. També és un instrument amb caràcter viu que ha de sotmetre’s a seguiment en els pròxims anys.

L’apartat del Pla d’Acció es fonamenta en l’estudi previ sobre la situació de la població jove. En aquest han participat directament més de 1.200 persones, en la seua majoria joves estudiants de Secundària i Batxiller, que han pogut participar gràcies a la inestimable col·laboració de la major part dels centres de Secundària de la ciutat. Però també hi han participat altres ens, com són 65 associacions (8 d’aquestes de caràcter juvenil), 15 equips tècnics dels diferents departaments de l’Ajuntament, 5 ens empresarials i d’innovació i 8 grups polítics del Ple.

El document es divideix en cinc capítols. Comença amb la presentació del marc normatiu i les línies estratègiques, basades en l’Estratègia de Joventut Alcoi 2021-2025. D’aquests emanen els àmbits d’acció inclosos en el diagnòstic, a partir dels quals s’estructura l’apartat del Pla d’Acció. En el tercer capítol es mostren els procediments metodològics emprats, basats en la triangulació i en l’enfocament dels múltiples stakeholders, A continuació, es desenvolupen els resultats de l’estudi diagnòstic, un ampli conjunt d’accions d’investigació que van arrancar en 2020, connectades a altres diagnòstics que s’han realitzat en el municipi en els últims anys (Pla d’Infància i Adolescència de 2018). Accions que han girat a l’entorn d’un interrogant principal: fins a quin punt es veuen materialitzats a Alcoi els drets que figuren en la Llei de Polítiques Integrals de Joventut de la Generalitat Valenciana. En últim lloc es presenta el Pla d’Acció. La població diana són les persones entre 12 i 30 anys, però els beneficis derivats de les actuacions planejades transcendeixen l’esmentat grup poblacional, i abasten la ciutadania en el seu conjunt. Aquestes s’emmarquen en els àmbits laboral i formatiu, de l’habitatge i l’espai urbà, i de manera transversal, en el dels valors cívics i del respecte a la diversitat o al medi ambient, entre d’altres.

Aquest Pla Jove se subdivideix en dos grans apartats corresponents als dos processos principals o fases. La primera d’aquestes comprén l’estudi-diagnòstic de la situació de la població jove entre 12 i 30 anys d’Alcoi; mentre que la segona fase s’ha centrat en l’elaboració del pla d’acció. Ambdues situen el focus d’atenció en els àmbits de la vida que afecten la població jove i que estan reflectits en la llei autonòmica de polítiques integrals de joventut: oci, ocupació, formació i educació, salut, emancipació i accés a l’habitatge, entorn saludable, valors, aspectes relacionals, etc. Tant l’estudi-diagnòstic com l’apartat del Pla d’Acció desenvolupats es caracteritzen per la seua àmplia cobertura quant al nombre i la varietat d’informants que hi han pres part.

La regidora de Joventut, María Baca, ha volgut: «Donar les gràcies a la corporació per l’aprovació del primer pla jove a la ciutat d’Alcoi. Aquest Pla és un document molt extens i complet que ha sigut elaborat de manera col·lectiva amb 1.200 joves, associacions juvenils, no juvenils, entitats empresarials... és a dir, tenim un gran nombre d’agents que ha pogut participar en aquest Pla i és molt interessant perquè s’estructura en dues fases, una de diagnòstic en la que hem pogut tantejar quines eren les preocupacions i les mancances per poder millorar-les i una altra que es composa d’un pla d’acció molt complet contrastat amb els diferents departament de l’Ajuntament d’Alcoi en el que ens comprometem de forma decidida a dur endavant aquestes accions que sense dubte ens ajudaran a millorar la vida i el projecte de vida que ens demanen els joves d’ací, d’Alcoi».

«La nostra intenció és traslladar uns infogrames per a donar a conèixer el pla d’una forma més sintetitzada i que puga facilitar eixa visualització i eixa integració de tots els aspectes que estan incorporats dins del Pla i també aprofite per dir que pròximament tenim la intenció de presentar de manera formal aquests resultats del Pla Jove d’Alcoi» ha explicat per finalitzar, María Baca.