Notícies

Publicada el dia 13/01/2022

L'Associació Veïnal de la Sang ja disposa de l'estudi que determina les causes dels despreniments de les façanes

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi va aprovar per unanimitat la proposta conjunta de Compromís i Guanyar el mes de febrer perquè el Consistori facilitara al veïnat d'aquest barri un estudi sobre les causes de la deterioració dels edificis i la cerca de solucions, així com mediar i acompanyar als propietaris en el procés de finançament i reparació.

La setmana passada es va entregar a l'Associació Veïnal de la Sang l'estudi encarregat per l'Ajuntament amb el qual podran començar a treballar en un projecte per a aconseguir els Fons Europeus Next Generation amb els quals dur a terme la reparació. L'Associació veïnal va proposar una reunió per a determinar i coordinar els espais en els quals donar a conéixer l'estudi al veïnat ja que a causa del gran nombre de propietaris la intenció és convocar-los en diferents grups els dies 31 de gener i 2 de febrer en l'Àgora.

Cal ressaltar que el problema afecta 143 habitatges, locals comercials i locals d'aparcament als carrers Cova Santa, La Sang, Sant Doménech, Passatge Sant Doménech, Trinquet i Costera del Gurugú.

Pel que respecta al document que es presentarà, es tracta d'un estudi per a determinar les causes de les diferents problemàtiques constructives del “Barri La Sang” i de les seues possibles solucions.

L'estudi conté el Diagnòstic de l'estat en què es troba l'aplacat de la façana i les seues causes, una proposta d'intervenció, la valoració econòmica del cost de reparació i finalment una proposta de la millora de l'eficiència energètica dels edificis, valorant la possibilitat d'acollir-se als fons europeus Next Generation.

L'encàrrec se centra en la problemàtica dels despreniments de l'aplacat de la façana que pot ocasionar un perill per a la ciutadania.

La regidora d'Habitatge, María Baca, ha destacat que: «Podem dir que aquest govern ha complit amb els compromisos que es van assumir al Plenari amb els veïns de la Sang. Esperem que aquest estudi puga servir perquè els propietaris comencen a treballar amb una proposta inicial i puguen aconseguir el màxim subvencionable d’aquests fons per donar solució a una problemàtica que han patit des de fa molts anys. També agraïm el treball que està fent l’Associació de Veïns de La Sang per canalitzar la coordinació que requereix aquest projecte».

Estudio Patologias de fachada en el bari La Sang

La intenció és que servisca per a acollir-se als fons europeus “Next Generation” on dur a terme la seua rehabilitació