Notícies

Publicada el dia 20/01/2022

L’Ajuntament d’Alcoi reforesta amb 3400 arbres durant el 2021 en 4 actuacions concretes al nostre municipi

El departament de Transició Ecològica ha executat 4 actuacions amb mitjans propis i amb empreses externes, per repoblar en 5 zones concretes, a més a més de reforçar les repoblacions realitzades en la zona de Santa Ana, al llarg de l’any 2021.

L’actuació més important s’ha estat una repoblació forestal en els talussos que s'han generat en la zona de l'heliport de la Zona Nord enfront del carrer Rafael Láliga Pérez. Es tractava d'una zona amb forts pendents desproveïts de vegetació on la regeneració natural no s'havia produït i els fenòmens erosius començaven a actuar de forma pronunciada.

D’aquesta forma, seguint l’estratègia del departament, el que es pretén, és interconnectar i apropar a la població àrees de vegetació natural mitjançant la creació de boscos urbans amb tots els beneficis que açò comporta.

En concret en aquesta zona s’han repoblat 2700 plantes aproximadament, de 7 espècies diferents, amb llidoners, pins blanc i pinyoner, carrasques, fleixos, nouers i romer, afectant una superfície aproximada de 6,6 Ha. i amb plançons facilitats per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. S’han plantat durant el mes de desembre i una vegada acabats els treballs de plantació, s’ha realitzat un reg.

Una segona actuació, ha estat la realització d’un Arboretum en la part de baix del CCJ, amb la finalitat de crear un recurs didàctic, d’educació Ambiental a aquest centre. Es tracta d’una xicoteta plantació de 100 plançons de 23 plantes diferents, presents al nostre entorn natural. En aquest mateix lloc, s’ha reservat un xicotet espai, per poder fer en un futur tallers per millorar les nostres aus urbanes, per fer caixes nius, menjadors i abeuradors.

La tercera activitat ha estat la repoblació feta pels centres educatius al Preventori i a la zona de la Font del Quinzet al Polop. En total s’han plantat sobre 300 plantes en les diferents repoblacions portades a terme per 9 centres educatius de la ciutat: Instituts Pare Vitòria i Cotes Baixes i els Col·legis Romeral, Miguel Hernández, Tomás Llàcer, Carmelites, Sant Roc, Arnauda i Esclaves. Per a aquestes repoblacions hem contat amb els alumnes en pràctiques (FP Dual), de cicle formatiu superior d’Educació i Control Ambiental (ECA) de l'IES Pare Vitòria.

Per últim cal esmentar la zona de Santa Ana, on s’han reposat les plantes que s’han mort de l’any passat i també s’ha ampliat la repoblació a una xicoteta zona a la vora del riu, a la part de baix del carrer Santa Lucia. Concretament s’han plantat 30 arbres.

Segons el regidor de Transició Ecològica i Educació Jordi Silvestre: «aquestes actuacions estan en consonància amb l’estratègia de ciutat, per augmentar el nombre d’arbres sobretot a la interfase periurbana i així incrementar les zones amb arbres a la nostra ciutat i lluitar contra el canvi climàtic. Pensem que tenim zones molt pegades a la ciutat susceptibles de ser repoblades amb espècies autòctones, i que a la vegada que permeta mantenir-les d’una manera més senzilla, en estar més a prop de la mateixa. Destacar també les repoblacions realitzades pels centres educatius com a eina d’educació ambiental i de participació de la infància-adolescència en la lluita i conscienciació del canvi climàtic».

Per últim recordar que aquest diumenge 23 de gener, es portarà a terme una repoblació popular a la zona de Trencacaps, amb eixida a les 10 del matí des del Camp del Collao, a la qual des de la regidoria es convida a les famílies a assistir i participar. Aquesta repoblació es fa baix el Projecte Europeu Life Terra, al qual s’ha adherit l'Ajuntament i que té com a objectiu plantar milions d’arbres fins al 2025.

Repoblació talussos zona de l'heliport de la Zona Nord

Aquest diumenge 23 de gener, es portarà a terme una repoblació popular a la zona de Trencacaps, amb eixida a les 10 del matí des del Camp del Collao