Notícies

Publicada el dia 17/05/2022

L'Ajuntament destina més de 220.000 euros per a ajudar les famílies a pagar els subministraments de la llar i bonificar les taxes de brossa, aigua i clavegueram

L’Ajuntament d'Alcoi va destinar en 2021, 103.815 euros per a ajudar les famílies alcoianes més desfavorides a pagar els subministraments bàsics dels seus domicilis, incloent-hi l'IBI i 119.191,65 euros per bonificar els rebuts de brossa, aigua i clavegueram. En aquest últim, cas estan completament exempts de pagar la taxa. La suma total són 223.006,65 euros.

L'Ajuntament d'Alcoi ha enviat una carta informant de les ajudes a les persones que l'any passat ja van rebre aquesta subvenció perquè les famílies en situació de precarietat econòmica puguen fer front als pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l'habitatge, amb tota la documentació necessària per a poder-les tornar a demanar. En la carta se'ls informa de l'ajuda que rebran i se'ls dóna cita per a la seua tramitació, no obstant això es pot canviar per un altre dia, sent el termini del 16 de maig al 16 de setembre. A totes elles també se'ls adjunta la documentació per a demanar la bonificació de la taxa de brossa i aigua per al 2022, ja que aquestes famílies també compleixen amb els requisits per a obtenir-la, a més tampoc paguen l'impost de clavegueram, ja que estan exemptes.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són nuclis familiars amb ingressos inferiors a 12.000 euros anuals que no poden fer front a les càrregues necessàries per a poder viure en un habitatge estable.

Les ajudes que poden rebre aquestes famílies són:

Amb caràcter general els beneficiaris rebran una ajuda de 75 euros anuals.

Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 euros anuals.

Unitats familiars amb discapacitats amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, 120 euros l'any.

Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 euros l'any.

Famílies nombroses i monoparentals, 120 euros l'any.

Les dades de l’any passat indiquen que del total de 1.306 ajudes, 1.067 ajudes van ser de concessió automàtica de caràcter general, el que va suposar 80.025 euros, 114 van ser de concessió automàtica d’ampliació de quota; 13.200 euros, 92 van ser noves; 6.900 euros i 33 noves d’ampliació de quota; 3.690 euros.

En total, 147 van ser d’ampliació de quota, és a dir que eren d’alguns dels quatre casos específics que reben més dels 75 euros anuals, en concret, 57 famílies nombroses. 14 famílies monoparentals, 42 persones amb diversitat funcional, 9 persones víctimes de Violència de Gènere i 25 famílies amb menors de 3 anys.

Respecte a les bonificacions de les taxes de brossa, aigua i clavegueram, en van concedir 1.269. La diferència amb les ajudes per als subministraments ve donada perquè algunes d’aquestes unitats familiars viuen de lloguer i són els propietaris els qui paguen els rebuts o no estan al seu nom. Les quantitats bonificades van ser 81.710,91 euros en el cas de la brossa, 21.618,24 en l’aigua i 15.862,50 en el clavegueram. Cal indicar respecte a aquesta taxa que aquestes unitats familiars estan completament exemptes de pagar-la i que es va bonificar del primer rebut que només va ser un trimestre 3.172,5 euros i 12.690 d’aquest any.

La regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó, indica que: «Continuem treballant des de l'Ajuntament perquè les famílies puguen tindre en els seus habitatges els serveis mínims coberts i, per això, un any més, hem tret les ajudes a les quals s'han acollit més de 1300 famílies en situació de precarietat. Sempre intentem facilitar al màxim aquests tràmits, enviant la informació a les famílies que l'any anterior s'han beneficiat. Volem evitar el desarrelament familiar. En total, enguany hem destinat més de 220.000 euros per a cobrir els serveis bàsics de la llar com l'IBI, la llum o el gas, i per a fer front a les taxes d’aigua i brossa i per descomptat com ja vam anunciar, aquestes famílies estan exemptes de la taxa de clavegueram".

Fachada Ayuntamiento por Plaça Espanya

L'Ajuntament ha obert el termini de sol·licitud d'Ajudes Familiars i ha remés una carta individualitzada a tots els beneficiaris de l'any passat indicant-los el dia i hora de la cita prèvia (així com la documentació a emplenar), en què han d'acudir a l'Ajuntament a tramitar la sol·licitud. Es demana que tots els interessats esperen a rebre la carta per a fer les gestions oportunes. Si el dia 5 de juliol no han rebut la carta, podran sol·licitar cita prèvia fins al 16 de setembre