Notícies

Publicada el dia 23/06/2022

L'Ajuntament d'Alcoi és el més transparent de la Comunitat Valenciana

L'Ajuntament d'Alcoi ha llançat el nou portal de transparència amb el qual s'ha posicionat com el més transparent de la província i de la Comunitat Valenciana. Compleix amb la immensa majoria dels ítems exigits, concretament, 134 de 162 indicadors de l'índex, el 82,72%.

Al llarg de 2021 i 2022 ha implementat la identificació i gestió de la informació d'acord amb la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb els indicadors de les principals metodologies de Transparència: Transparència Internacional, Mapa Infoparticipa i l'Índex Dinàmic de Transparència (DYNTRA).

El Govern Obert i la Transparència són un dels objectius prioritaris de l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Alcoi, conscient de la importància d'anar més enllà del compliment de les exigències legals en matèria de transparència i decidits a apostar per un model obert, pròxim i que complisca amb les demandes dels de la ciutadania en matèria transparència municipal. Som l'Ajuntament més transparent de la Comunitat Valenciana, el que més compleix amb la legalitat vigent i facilita més informació a la ciutadania, tal com demostren les dades oficials”, ha indicat la regidora de Transparència, Teresa Sanjuán.

L'àrea de Transparència en col·laboració amb la resta d'àrees municipals, ha posat a la disposició de la ciutadania tota la informació pública que obra en poder de l'Ajuntament a través d'un nou portal municipal de transparència: https://transparencia.alcoi.org/ (també s’accedeix des de la portada del web municipal en l’apartat: Transparència) que a més d'augmentar la quantitat de la informació publicada, mostra d'una forma clara, amigable i comprensible per al ciutadà tota la informació de què es disposa, organitzant-se en sis grans eixos que integren les obligacions del marc legal i els indicadors de les principals metodologies de transparència: Organització Municipal, Planificació, Normativa, Patrimoni i Serveis, Econòmic Financera, Contractació de Serveis, i Obres públiques i Urbanisme.

El Portal naix amb vocació de convertir-se en una eina d'ús quotidià per part de ciutadans, col·lectius i entitats. El Portal serà una eina dinàmica, que anirà evolucionant no sols per la mateixa iniciativa municipal sinó també, i especialment, en resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania. Per a això s'ha iniciat un procés de recopilació de dades que ha implicat a tot l'Ajuntament per a instaurar una metodologia que permetrà mantenir la informació actualitzada i accessible des del Portal de Transparència.

Alcoi Número 1 en Transparència

És el que major compliment fa de les lleis de Transparència i Bon Govern