Notícies

Publicada el dia 09/11/2018

Comença la segona part de la campanya cívica 'Els animals són éssers vius'

 

L’Ajuntament d’Alcoi ha posat en marxa la segona part de la campanya «Els animals són ésser vius» que consisteix en conscienciar a la ciutadania que les mascotes no són coses sinó una part més de la família a través d’imatges bàsiques i il·lustracions afables que pretenen transmetre les responsabilitats, virtuts, avantatges i aportacions que ens proporcionen els animals en general i les nostres mascotes en particular.
Cal recordar que al 2017 es va aprovar per part del Congrés dels Diputats l’admissió a tràmit de la modificació del Codi Civil respecte a la consideració dels animals, fins ara considerats com a coses, com a ésser vius per unanimitat.

 

Aquesta part de la campanya es compon de dos aspectes nous respecte a l'anterior s'ha creat un QR inserit en tots els cartells de A3, i procedint a la seva lectura amb el mòbil qualsevol ciutadà podrà accedir a l'animació, format més atractiu a l'hora de comunicar. A més aquesta animació, tal com es va exposar en l'Observatori de Protecció i Benestar Animal, arribarà també als nostres ciutadans més joves a través del projecte que s'ofereix tots els anys a Centres Educatius i associatius de la nostra ciutat, per part de la Societat Protectora d'Animals i Plantes, “Promoció de la Salut dels animals de companyia en els centres educatius”.

 

Abans de l’estiu i fins setembre es va realitzar la primera part de la campanya centrada en informar i previndre els enverinaments, mostrant un protocol d’actuació directa si es detecta un cas d’intoxicació o enverinament. Una situació que preocupa a molts propietaris de diferents tipus de mascotes de la nostra ciutat.

 

La campanya «Els animals: éssers vius» s’emmarca dins d’una de les propostes elegides als pressupostos participatius d’aquest any, que amb una quantitat de 5.000 euros demanava una campanya de conscienciació sobre valors cívics.

 

Està dins d'una proposta dels pressupostos participatius de conscienciació de valors cívics aprovada a l'última edició