Notícies

Publicada el dia 29/11/2019

Declaració per commemorar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora

 

 

Hui ningú ja no qüestiona que les ciutats, grans i petites, són escenaris clau on els reptes que ha d’afrontar la humanitat impacten amb tota la seua complexitat. A les ciutats es manifesten molts dels problemes que desafien la nostra supervivència com a espècie, com ara la contaminació que incideix en el canvi climàtic o les desigualtats socials que afecten el desenvolupament del potencial de les persones, ens minven les nostres opcions vitals i ens fan, en conseqüència, col·lectivament més dèbils.

 

Les Ciutats Educadores apostem per donar resposta als desafiaments i situem l’educació com una palanca de canvi imprescindible per a crear contextos urbans més sostenibles, inclusius, cohesionats i compromesos. Estem compromesos amb una visió àmplia de l’educació de llarg a llarg de la vida, a maximitzar l’impacte educatiu de les nostres polítiques municipals i a repensar la ciutat com un ecosistema educatiu inclusiu, dinàmic i en diàleg permanent amb les persones que l’habiten.

 

Les Ciutats Educadores som conscients que els desafiaments als quals ens enfrontem no poden abordar-se amb solucions unilaterals i simples, sinó que requereixen l’articulació d’espais que accepten la contradicció i que proposen processos de coneixement, diàleg i participació com la millor forma per a conviure en i amb la incertesa pròpia de la nostra època, tal com es manifesta en el preàmbul de la Carta de Ciutats Educadores.

 

Per tot això, el lema del Dia Internacional de la Ciutat Educadora d’aquesta edició és especialment rellevant: «Escoltar la ciutat per a transformar-la». Es tracta d’un camí de doble direcció que ha de ser transitat tant pels governs locals com per tots els agents socials locals (societat civil organitzada, sector privat, ciutadania, etc.) en un anar i venir constant, participatiu i inclusiu.

 

En aquest sentit, com a administració més pròxima a la ciutadania, ens comprometem a establir i a potenciar diferents canals de comunicació i de participació, amb l’objectiu d’avançar conjuntament cap a la construcció d’una Ciutat més Educadora centrada en les persones, que done respostes innovadores i efectives als reptes del segle XXI.

 

A Alcoi ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora i compartim el convenciment que apostar per l’escolta activa ens permet reforçar els vincles comunitaris, enfortir el sentiment de pertinença i assegurar que totes les parts, cada una des de les seues responsabilitats respectives, contribuïm activament a la co-construcció de la Ciutat Educadora.

 

Des de la institució que represente i com a alcalde d’Alcoi, ens comprometem decididament a «Escoltar la ciutat per a transformar-la», amb l’objectiu d’obrir espais de construcció democràtica i participativa que incorporen totes les veus i que ens permeten crear una ciutat que no deixe ningú arrere.

 

Ens sumem a la celebració mundial del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, amb la certesa que caminar al costat de moltes altres ciutats ens permet avançar amb pas ferm i fer oir la nostra veu a favor d’aquest model de ciutat.