Notícies

Publicada el dia 17/03/2020

Informació Actualitzada en relació a les mesures de l'Ajuntament d'Alcoi per evitar la propagació del Covid 19

INFORMACIÓ DE LES TASQUES DEL DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES SOCIALS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

El departament de Polítiques Socials de l’Ajuntament d’Alcoi està treballant al costat dels alcoians que més ho necessiten i ningú quedarà sense atenció mentre dure aquesta alarma sanitària.

Els menors que tenen la beca de menjador se substitueix per un càtering que se’ls portarà a casa, garantint d’aquesta manera una alimentació saludable i equilibrada també en aquests dies complicats.

També es fa seguiment als menors en risc, tant telefònicament com en visites domiciliàries.

Per a les famílies que són considerades com a vulnerables s’estudia en cada cas la possibilitat de facilitar-los aliments no peribles amb coordinació amb Càritas i Creu Roja.

A les persones majors, les persones que viuen soles i disposen d’escassos recursos, persones amb malaltia mental i amb dependència se’ls facilita ajuda psicològica telefònica, així com ajuda per comprar aliments, productes bàsics i medicaments. S’estudien els casos de manera individual per determinar les necessitats.

El Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) funciona amb normalitat.

Es fa seguiment Viogen dels casos de dones maltractades. El Punt Dona presta servei 24 hores i funciona el telèfon 016 per atenció a les víctimes.

 

MESURES DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL COVID 19

Es recorda que cal seguir les disposicions del Reial Decret 463/2020 del 14 de març que declara l'estat d'alarma i que només es podrà circular per les vies públiques en els següents casos: Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial, retorn al lloc de residència habitual, assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, desplaçament a entitats financeres i d'assegurances, per causa de força major o situació de necessitat i qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Està suspesa l'atenció al públic en les dependències municipals. S’ha habilitat un telèfon gratuït per a sol·licitar informació sobre com pot realitzar un determinat tràmit. Només es realitzaran els urgents. L'atenció tindrà lloc en el telèfon 900 75 00 71, de 8 a 20 hores de dilluns a divendres.

Els terminis administratius s'han ajornat i també es posposen els pagaments tributaris.

El proveïment d'aliments està garantit i efectius de Protecció Civil i Policia s'ocuparan de controlar que no hi haja aglomeracions en els accessos als supermercats, amb la finalitat d'evitar situacions de risc.

Els parcs i les zones de jocs infantils estan tancats. També la Via Verda, els Horts Socials, i les instal·lacions de Sant Antoni i la Font Roja.

Es manté el transport públic local i el transport públic interurbà. La renovació de bons de l'autobús i l'expedició de nous bons queda suspesa, mentre que els canvis per deterioració es realitzaran per correu.

L'ecoparc únicament prestarà servei per als professionals i les cremes queden anul·lades.

La recollida de residus es fa amb normalitat i la recollida de voluminosos també trucant al 900 101 843.

Davant qualsevol dubte i emergència, els ciutadans han de dirigir-se a la Policia telefònicament.

Recordem que està suspesa tota l'activitat sociocultural, esportiva i lúdica, i els diferents espais i instal·lacions estan tancats, com també està suspesa l'activitat acadèmica en tots els nivells.

Des de l'Ajuntament es fa una crida a la tranquil·litat, així com a la responsabilitat, perquè cada ciutadà complisca amb les mesures individuals en benefici de la seua salut i de la societat en general