Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

Gestió, conservació i eliminació de documents

L’Arxiu Municipal d’Alcoi és la unitat administrativa responsable de la conservació dels documents produïts per l’Ajuntament. S’encarrega de la recollida, organització i difusió dels documents, així com de la seua custòdia. L’any 2004 s’aprova el Reglament de l’Arxiu Municipal en què s’especifica aquesta política de gestió, conservació i eliminació de documents.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alcoi té aprovada des de 2011 l’«Ordenança Municipal Reguladora de l’Ús de l’Administració Electrònica» , en el títol III, capítol 5 de la qual es regula “Dels documents i arxius electrònics”.