Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

Rendició de Comptes

En aquest enllaç pot consultar les dades dels comptes rendits per l’Ajuntament d’Alcoi (http://www.rendiciondecuentas.es/es/consultadeentidadesycuentas/buscarCuentas/index.html) en diferents exercicis pressupostaris, a través de la Plataforma de Rendició de Comptes d’Entitats Locals, del Tribunal de Comptes d’Espanya.