Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

Cost efectiu dels serveis prestats

Des de l'any 2014 i sobre la base de la normativa HAP/2075/2014, aquesta informació es publica en la pàgina del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Les entitats locals hauran de calcular el cost efectiu dels serveis que presten i trametre al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, abans de l'1 de novembre, la informació relativa a l'any anterior.

Exercici 2016 (últim publicat al web del Ministeri)