Transparència

Està en: > Transparència > Informació jurídica > Inf. de relevància jurídica

Normatives i acords en informació pública.

Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències, publicaran els documents que, conforme a la legislació sectorial vigent, hagen de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seua tramitació.

Informació pública