Transparència

Està en: > Transparència > Informació jurídica > Inf. de relevància jurídica

Directrius, instruccions, acords, circulars

Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències, publicaran les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars i altres òrgans en la mesura en què suposen una interpretació del Dret o tinguen efectes jurídics.

No hi ha elements publicats en aquesta àrea