Transparència

Està en: > Transparència > Informació jurídica > Inf. de relevància jurídica

Documents, memòries i informes.

Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències, publicaran les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu regulada pel Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol.

No hi ha elements publicats en aquesta àrea