Transparència

Està en: > Transparència > Informació jurídica > Pla normatiu > null

Benestar Social: Consulta pública prèvia 2021

Consulta pública prèvia de l'esborrany de ' Modificació del Reglament de Servei d’Ajuda a Domicili'

Esborrany Reglament SAD_VAL

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquesta per mitjà de:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la seua publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, és a dir, del 19 de juliol de 2021 al 6 d’agost de 2021, ambdós inclosos.