Transparència

Està en: > Transparència > Informació jurídica > Pla normatiu > null

Participació Ciutadana: Consulta pública prèvia 2021

Consulta pública prèvia del "Reglament Orgànic Municipal".

Informació pública de l'inici del tràmit de consulta pública prèvia a l'aprovació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments per mitjà de:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la seua publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, és a dir, del 8 al 28 d'abril de 2021.