Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

PLANS I MEMÒRIES

Les Administracions Públiques publicaran els plans i programes anuals i pluriennals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.

Plans i programes anuals i pluriennals

Pla estratègic de subvencions