Transparència

Està en: > Transparència > Organització

Plans i memòries

Les Administracions Públiques publicaran els plans i programes anuals i pluriennals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.