Saltar al contenido CASTELLANO - VALENCIÀ

Convocatòria extraordinària de la prova de nivell C1 de 2020

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió extraordinària del dia 18 de setembre de 2020, ha aprovat la convocatòria d'una prova extraordinària de nivell C1. El termini d'inscripció per al nivell C1 serà des del 28 de setembre fins al 2 d'octubre de 2020, ambdues dates incloses.

Matrícula per a la prova de nivell C1

 1. Termini de matrícula: del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2020, ambdues dates incloses.
 2. La inscripció es realitza exclusivament per via telemàtica. Més informació: http://www.jqcv.gva.es/va/

  Instruccions del tràmit telemàtic:

  Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia
  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.)
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica
  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament
  5. Guardar el justificant d'inscripció

  Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

 3. No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.
 4. Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

Atenció a les persones amb diversitat funcional

Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit per la Conselleria de Benestar Social, que justifique l'adaptació sol·licitada.

Calendari de la prova extraordinària de 2020

 

Nivell

Data

Àrees

C1 (1a jornada)

31 d'octubre

Àrea de comprensió escrita

Àrea d'estructures lingüístiques

Àrea d'expressió i interacció escrites

C1 (2a jornada)

28 de novembre

Àrea d'expressió i interacció orals

 

La prova del certificat de nivell C1 es realitzarà en dues jornades diferents.

LOCALITATS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA

La prova extraordinària de C1 de coneixements de valencià solament es realitzarà en les següents localitats:

Alacant, Alcoi, Alzira, Buñol, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinaròs i Xàtiva.