Medio Ambiente

Está en: Áreas > Medio Ambiente > Agenda 21 Local

Pacte d'Alcaldes

ADHESIÓ DEL MUNICIPI AL "PACTE D'ALCALDES"

El Ple de l'Ajuntament, amb data 30 de juliol de 2010, per unanimitat de tots els seus membres assistents, va acordar adherir-se al Pacte d'Alcaldes.

PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) D’ALCOI

Seguint els compromisos del Pacte d'Alcaldes, l'Ajuntament d'Alcoi, en la sessió plenària del dia 24 de juny de 2013, i per unanimitat de tots els seus membres assistents, va provar el PAES.

INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES

es defineix com el document que permet al Pla d'Acció d'Energia Sostenible ser un instrument dinàmic. Aquest informe, que els signants del Pacte d'Alcaldes es comprometen a presentar cada dos anys a partir de la presentació del seu Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, avalua el grau d'execució dels projectes i la seua eficàcia amb relació als objectius perseguits, així com la viabilitat de projectes nous encaminats a millorar el comportament sostenible municipal.

CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA