Medio Ambiente

Pla d'Acció Local

QUÈ ES EL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PAL)?

El Pla d’Acció Local (PAL) de la ciutat d'Alcoi és el document que sorgeix de l’Agenda 21 Local en el qual es defineixen les línies generals d’una política municipal compromesa amb la promoció d’un desenvolupament sostenible de la ciutat. Aquests objectius municipals es desenvolupen en el PAL a través de línies estratègiques, programes i accions a curt, mitjà o llarg termini.

Aquest Pla d’Acció Local ens permet establir un marc de referència per al desenvolupament sostenible de la ciutat, assolir els objectius de la Cimera de Rio, establir les estratègies que permeten el compliment dels objectius d’una forma programada i la seua revisió i seguiment i, finalment, fomentar la participació ciutadana i la implicació dels diversos agents socioeconòmics locals en el procés de l’Agenda 21.

Document del PAL