Medio Ambiente

Fauna urbana d'Alcoi (1998)

faunaurbana

Autor: Pep Cantó Corchado

Per què una guia de Fauna urbana d'Alcoi?

"Algú va dir que s'ha de pensar globalment i actual localment. Resultaria irònic i incomprensible el fet de defensar la biodiversitat i conservació dels ecosistemes de l'Amazònia o l'Antàrtida quan no coneixem i no fem res per conéixer i conservar els ecosistemes i espècies de flora i fauna pròxims a nosaltres, tan pròxims com el mateix medi on vivim."

"Alcoi és una ciutat envoltada de natura, la qual quasi envaeix el nucli urbà, i amb aquesta arriba una fauna que, sense ser aquest el seu medi, s'adapta a les transformacions fetes per l'ésser humà i s'aprofita de les seues conseqüències. Aquesta fauna s'uneix a la que, des de fa segles, sí que s'ha acostumat a conviure prop dels humans i forma part del medi antròpic."

"Per açò, just és que tota aquesta riquesa biològica, aquesta fauna tan variada estiga recopilada en una publicació que ens ajude a conéixer un poc més Alcoi."

"Aquesta guia vol obrir les portes al coneixement de la riquesa faunística d'Alcoi i, al mateix temps, motivar i espentar a cadascuna de les persones que la lligen a investigar i descobrir, una per una, les joies que el nucli urbà en amaga."

(text extret de llibre)

 

ÍNDEX

 

 • Introducció
 • Per què una guia de la Fauna urbana d'Alcoi?
 • Com utilitzar aquesta guia?
 • 1. Alcoi. La terra, l'entorn. Descripció d'hàbitats.
 • 2. Fauna vertebrada d'Alcoi. Llista d'espècies.
  • 2.1. Els peixos
  • 2.2. Els amfibis i els rèptils
  • 2.3. Les aus
  • 2.4. Els mamífers
 • 3. Venim dels nord, venim del sud.
  • Alcoi com a punt del pas migratori. Espècies ocasionals.
 • 4. Bibliografia
 • 5. Nomenclatura i índex