Saltar al contenido CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertas 112

El voluntariado medioambiental en Alcoy

Alcoi és una ciutat on el moviment associatiu està molt arrelat. Hi ha un gran moviment de veïns a l’hora de reivindicar o participar activament en la defensa dels seus interessos. Cal destacar-ne el caràcter mediambiental imprès en moltes de les associacions locals, ja que gran part d’aquestes disposen de grups de vigilància i defensa de la natura. Algunes, fins i tot, es dediquen a la recuperació i manteniment altruista d’àrees o paratges naturals dels voltants de la població.

Les associacions, entitats o grups que existeixen a Alcoi en l’àmbit mediambiental són molt diversos:

Els grups organitzats i legalment constituïts que participen contínuament i activament en tasques mediambientals a la nostra ciutat són:

 

Relació de l'administració amb els grups de voluntariat


Informació d'entitats i ONG que treballen pel Medi Ambient a la nostra ciutat

RADIOAFICIONATS: CLUB D’AMICS DEL 27 MHZ, 30 CHARLY ALPHA

És una entitat dedicada a l’ús i foment de totes aquelles activitats que incidisquen en l’anomenada “Banda ciutadana i la radioafició” i, segons els seus Estatuts, entre les seues finalitats estan:

Realitzen el servei de vigilància dins del Parc Natural de la Font Roja a la zona de Sant Antoni (paellers, ermita, antic camp de tir, etc.), alhora que es troben en un punt on es controla gran part del terme municipal, sobretot, la vessant sud i la urbanització de l’Estepar.

També fan tasques d’informació a usuaris i de presència dissuasòria davant conductes poc respectuoses amb el medi.

Més informació:

ASSOCIACIÓ AGROFORESTAL L'ALCOIÀ

És una entitat dedicada a la conservació, vigilància i foment del medi natural, i, segons els seus Estatuts, entre les seues finalitats està l’agrupació de propietaris de terrenys agrícoles i forestals per tal de promoure:

Agrupació formada per propietaris i treballadors d’explotacions rurals, agents i treballadors forestals i altres. Naix amb la finalitat de guanyar-se un col·lectiu com és el dels “maseros”. Aquests, malgrat ser uns grans “amics del foc”, si estan associats, informats i dotats de funcions de vigilància poden esdevenir uns grans “aliats del medi ambient” i petits “enemics” del foc. Realitzen guàrdies nocturnes a l’estiu, vigilància “passiva” des de les seues ubicacions i informació dissuasòria entre els seus veïns rurals.

Més informació:

CREU ROJA MEDI AMBIENT

Disposen d’una àrea de Medi Ambient que participa en tasques de vigilància forestal, durant tot l’estiu a la zona de Mariola (terme d’Alcoi), i en activitats mediambientals, com ara la campanya de repoblació forestal.

 

Més informació:

ACIF (AGRUPACIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS)

Associació que naix, inicialment, per a la lluita contra els incendis forestals (bombers voluntaris), però que desprès ha derivat cap a mes actuacions, com ara l’educació ambiental, la protecció civil, etc.

Actualment disposa de prou recursos (vehicles tot terreny, camió d’extinció, xarxa de comunicacions, etc.).

Més informació:

FAPAS-ALCOI

És una entitat dedicada al foment, la defensa, l’estudi i la protecció dels animals salvatges i dels seus hàbitats i, segons els seus Estatuts, entre les seues finalitats està la realització de campanyes informatives i divulgatives, el cens i control dels animals salvatges, les labors de manteniment i l’atenció del medi en què es desenvolupen.

 

En el nostre municipi la seua labor es concreta en la difusió del projecte Canyet de reintroducció del voltor comú a la nostra comarca, així com el manteniment de les seues instal·lacions.

 

Més informació:

ASSOCIACIÓ AL SERVEI DE LA POL·LINITZACIÓ FORESTAL (ASAF)

És una entitat dedicada a la recuperació del patrimoni apícola silvestre, i, segons els seus Estatuts, entre les seues finalitats estan:

L'activitat descrita de prevenció de possibles eixams al nucli urbà, així com el manteniment de l’Alberg Apícola Municipal es realitzen amb la finalitat de fomentar la pol·linització forestal.

Més informació:

Contacte:

email: serv.polinizacion@gmail.com

Tel. fix: 965337559, Mòbil: 637 216 742

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA - ECOLOGISTES EN ACCIÓ

La Colla Ecologista "La Carrasca"-Ecologistes en Acció és una associació ecologista d'Alcoi (País Valencià), que té per finalitat la defensa del medi ambient i la qualitat de vida. Es tracta d'un grup totalment independent de qualsevol partít polític o institució.

Pretenen que l'ecologisme no es limite a atacar els símptomes de la degradació ambiental, sinó que vaja més enllà, arribant a l'arrel dels problemes per a interpretar-los, buscar solucions i lluitar per la seua aplicació.

El seu lema és "Pensar globalment, actuar localment". És per això que, tot i tindre un àmbit d'actuació bàsicament local, el seu enfocament no es redueix a aquest espai sinó que abraça també problemes generals, molt sovint relacionats amb els primers.

Formem part de la federació d'Ecologistes en Acció del País Valencià i de la Confederació Estatal d'Ecologistes en Acció; participen també en altres estructures organitzatives del moviment ecologista i alternatiu: Coordinadora per la Defensa de Mariola, Coordinadora en Defensa de l'Aigua de l'Alcoià i el Comtat, etc.

Més informació:

FUNDACIÓ LIMNE

La Fundació Limne és una organització sense ànim de lucre que compta entre els seus objectius el coneixement de l’estat de conservació dels ecosistemes aquàtics, continentals i de transició, i els terrestres relacionats, a través d’una xarxa de ciutadans interessats a protegir-los; estimular i potenciar el treball del voluntariat ambiental i la participació ciutadana relacionats amb la conservació del Patrimoni social i ambiental; promoure i intercanviar coneixements entre les Administracions competents i agents implicats i, promoure l’aplicació de tècniques pròpies de la custòdia del territori.

Arran de les Jornades formatives de 2 de juny de 2012 s’enceta el Projecte RIUS i es creen diversos grups de voluntaris vinculats i coordinats a la Fundació Limne, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoi, per a la inspecció i control de diversos trams dels rius Polop, Molinar i Riquer al terme municipal d’Alcoi i del riu Serpis al seu pas per l’Alqueria.

Les dades arreplegades en les diferents eixides de camp donaran com a resultat l’elaboració d’un Informe de l’estat de salut dels rius d’Alcoi. Aquesta funció d’inspecció i control dels diferents trams de riu es veu complementada per jornades formatives i de divulgació sobre diferents aspectes paisatgístics d’aquests ecosistemes fluvials: observació i identificació d’aus, quiròpters, mamífers, amfibis, peixos i macroinvertebrats, flora i patrimoni arquitectònic; i per accions de neteja i intervenció sobre el paisatge.

Més informació:

GRUP DE VOLUNTARIS MEDIAMBIENTALS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

Es tracta d’un grup de voluntaris mediambientals en prevenció d’incendis forestals que es forma cada estiu en base a una subvenció que convoca la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Amb aquest grup es du a terme un projecte que pretén cobrir amb punts de vigilància fixos i mòbils el màxim terreny “observat” dins del Terme Municipal d’Alcoi, durant l’època més perillosa per als incendis forestals.

Alhora faciliten informació, tant als excursionistes i persones que transiten per senders, camins rurals o pistes, com a la població en general, sobre la importància de les mesures de prevenció d’incendis, així com de les bones pràctiques i conductes respectuoses amb el medi ambient.

Així, mitjançant una petita campanya publicitària, es possibilita que persones no adscrites a cap agrupació puguen realitzar treballs de voluntariat en vigilància forestal, que reforcen la de la resta de grups de voluntaris. Normalment es compta amb uns 20 voluntaris i un coordinador durant els dos mesos de màxim perill, juliol i agost de cada any.