Saltar al contenido CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertas 112

Informació pública d'expedients

Accés al projecte


Durant 30 dies, comptadors a partir del dia 11/05/17, data d'inserció de l'edicte de l'Alcaldia en el Butlletí Oficial de la Província.

Edicte BOP d'11/05/17


Durant un termini de 30 dies, comptadors a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP Núm. 19 de 27/01/17


 

Durant un termini de 30 dies, comptadors a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP Núm. 19 de 27/01/17


 

(termini: 15 dies del del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 125 d'1-07-2016

Estudi d'integració paisatgística


 

(termini: 15 dies del del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 155 de 14-08-2014


 

(termini: 30 dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 101 de 28-05-2014


 

(termini: quinze dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 99, de 26-05-2014


 

(termini: quinze dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 71 d'11-04-2014


 

(termini: 1 mes des de la seua publicació en el DOCV)

DOCV núm. 7246 de 02-04-2014


 

Informació disponible en http://www.tesingenieros.com/ppp/PG_Alcoi_web/


 

(termini: 15 dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP núm. 41 de 28-02-2014


 

BOP núm. 41 de 28-02-2014


 

(termini: 30 dies des del següent a la seua publicació en el DOCV)

DOCV NÚM. 7222, de 26.02.2014


 

(fins al 22 de març de 2014)

Edicte BOP de 14-02-2014


 

(fins al 10 de febrer de 2014)

 


 

DOCV núm. 7188, de 9-01-2014


 

Termini d'exposició: fins al 26 de gener de 2014

Enllaç al web de Conselleria on es troba tota la informació


 

Informació pública, durant el termini de 30 dies, des del següent a aquesta publicació en el BOP.

BOP 219, de 18/11/2013