Medio Ambiente

Campanya Fem orgànica Alcoi

Publicada el día 07/05/2021
 

Dins de la campanya Fem orgànica Alcoi, també tenim el Projecte de compostatge domèstic dels bioresidus que generem a casa, dirigit a habitants que tinguen un jardí o pati major de 25m2 , tant al nucli urbà com a urbanitzacions del municipi d'Alcoi.

El projecte consisteix en el repartiment de 100 composteres individuals de 345 litres i un curs de formació per a fer el compostatge.

Per a poder participar-hi, serà necessari realitzar una inscripció per mitjà de la pàgina web:

Més informació: correu electrònic o al telèfono 965537127

Aquest projecte és du a terme gràcies a les ajudes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), per a promoure actuacions que permeten reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) i avançar en la consecució dels objectius de la Directiva Europea de residus i sòls contaminats, del Pla Estatal Marco de Gestió de Residus (PEMAR).

Fem orgànica Alcoi (pdf)