Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria d'esports


MEMÒRIA

D’entrada, s’ha fet un gran esforç per a ajustar les despeses i les necessitats de l’esport a la situació de desastre econòmic que s’ha heretat del govern anterior i en què ens trobem.

A més a més, en aquest pressupost 2012 s’han assumit despeses que abans no tramitava aquest departament, com ara tot allò referent a les piscines, sense oblidar que també hem d’assumir les OPA del 2011, cosa que, a més a més, limita molt més l’operativitat real del pressupost.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Dit això, cal deixar ben clar que, malgrat l’herència de gestió tan desastrosa que ens han deixat i de la situació econòmica tan greu, aquest govern ha estat capaç d’incrementar el pressupost en l’àrea d’esports (+17,81%) quan més complicat era, en el moment de disposar de menys recursos econòmics. Una demostració contundent de la seua APOSTA PER L’ESPORT.

L’import global que el pressupost municipal destina a l’esport és d’un 5,15% (2.357.325,59 euros, en un pressupost de 45,7 milions), cada volta més prop d’aqueix 7% mínim ideal, en un pressupost excepcional de reconstrucció del desastre econòmic i de gestió. Un exemple inequívoc més que el Centre d’Esports i aquest govern APOSTA PER L’ESPORT.

El major increment recau en l’ajuda i en les beques als esportistes de promoció (+85%), amb la intenció de donar menys ajudes molt més útils per ser més quantioses, a diferència de la política seguida per l’anterior govern, una mena de café per a tots, que en la majoria de casos es quantificaven en simplement 100 euros d’ajuda. I és que aquest govern APOSTA PER L’ESPORT DE BASE.

Un altre gran increment pressupostari es produeix en el manteniment de les instal·lacions esportives (+64%), en un esforç evident perquè els esportistes gaudisquen d’unes instal·lacions dignes i a l’altura de les seues necessitats.

A més a més, en aquest apartat i per tal d’obtenir i rendibilitzar més els recursos limitats de què disposem, s’han revisat a la baixa contractes, s’han utilitzat més operaris municipals que abans per realitzar actuacions de manteniment i s’han aconseguit millores en els preus de l’adquisició dels productes de manteniment.

En relació a les instal·lacions públiques, i mentre que en molts municipis s’han hagut de tancar per raons econòmiques, aquest govern ha aconseguit obrir i dur endavant la gestió completa de les tres piscines municipals, amb una partida de 130.000 euros que abans no existia.

En una APOSTA definitiva per la CONSOLIDACIÓ dels CLUBS de la ciutat, el Centre d’Esports ha augmentat un 44% la quantitat econòmica en CONVENIS i ha eliminat el concepte de subvenció (donar diners i prou).

En aquest sentit, més de vint-i-cinc clubs alcoians, i no solament uns quants privilegiats, gaudiran d’un conveni amb l’Ajuntament d’Alcoi, en el qual no sols es marcarà la quantitat econòmica que rebran segons l’anàlisi objectiva del projecte esportiu que presenten, sinó que, el més important, es regularà la relació especial i singular de l’entitat amb l’administració local. Amb aquestos convenis, els clubs no solament s’asseguraran rebre diners públics, sinó que, a canvi, es comprometran a restar a disposició del municipi per a tot allò en què puguen ser útils.

Abans de decidir retallar recursos als clubs, aquest govern va decidir el més complicat: rebaixar un 35% la quantitat econòmica a les activitats esportives, sense que això implicara una minva en el nombre i en la qualitat de les activitats.

És per aquest motiu que el repte i l’objectiu de l’equip del Centre d’Esports és AMB MENYS FAREM MÉS I MILLOR. De manera que, amb la col·laboració de col·legis, d’esportistes i de clubs som capaços d’organitzar activitats (escoles d’iniciació, jocs escolars, Sant Silvestre...) entre tots, i minimitzar al màxim les despeses.

Finalment, la partida del servei d’ambulància desapareix perquè passa a dependre del conveni general que la Creu Roja té amb l’Ajuntament d’Alcoi i que depén d’Alcaldia.

Al capdavall, presentem un pressupost 2012 que comença a reconstruir el desastre econòmic i de gestió que l’anterior govern va deixar, i comença a sanejar els comptes del Departament d’Esports, aposta per l’esport com a una de les regidories més importants, per l’esport de base, per la consolidació de les entitats esportives, per la millora real de les instal·lacions municipals, i per la participació i la col·laboració de tots els protagonistes de l’esport de la nostra ciutat, com la millor manera, la més eficient i la més efectiva de gestionar.


Rafa Carbonell
Regidoria d'Esports