Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Modernització de l'Administració


MEMÒRIA

Les línies bàsiques que s'estableixen en el pressupost del 2012 reforcen l'interès del nou govern d'Alcoi per a treballar en l’administració electrònica. Un model que adapta la gestió administrativa a les noves tecnologies i ofereix als ciutadans millors serveis d’una manera més eficaç i eficient.

Les noves tecnologies aplicades a l’administració pública permeten un estalvi important de recursos econòmics i de temps i terminis en els procediments administratius.

Memòria RegidoriaPartides Pressupostàries Regidoria

D’altra banda, les noves tecnologies ens ajuden a aprofundir en un model democràtic 2.0 amb una administració municipal més transparent, participativa i capaç de reduir la fractura digital dels seus ciutadans.

Les línies de treball de la Regidoria són:


Maria Llopis
Regidoria de Modernització de l'Administració