Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Turisme


MEMÒRIA

Les línies bàsiques que s'estableixen en el pressupost del 2012 reforcen l'interès del nou govern d'Alcoi per aprofundir tant en la promoció de la ciutat d'Alcoi com en l'estimulació del sector turístic.

D'una banda, es vol promocionar la ciutat i situar-la de nou com a la ciutat referent del País Valencià i reforçar la seua capitalitat en les comarques d'interior. D'altra banda, es considera el sector turístic com una part important de la dinamització econòmica de la ciutat i es treballa en diferents línies:

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Per a aconseguir-ho, utilitzem diferents estratègies i línies de treball:


Maria Llopis
Regidoria de Turisme