Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Consum


MEMÒRIA

Les línies bàsiques que s’estableixen reforcen l’interès del nou govern d’Alcoi per potenciar la Regidoria de Consum. Cal ressenyar que s’ha observat un notable increment de queixes per part de la ciutadania als darrers mesos. En concret, es pot destacar d’entre els objectius:

  • Ampliar les xerrades formatives dirigides a diferents sectors de la ciutadania: centres educatius, mestresses de casa, entitats veïnals.
  • Organitzar actes informatius sobre els temes més demandats pels usuaris i els consumidors: problemes financers amb les quotes participatives, telefonia mòbil, hipoteques, desnonaments, etc.
  • Difondre els serveis que ofereix l’OMIC mitjançant campanyes informatives: eixides als mercats, programes radiofònics, etc.
  • Preparar estadístiques d’avaluació de queixes i detectar noves necessitats o demandes dels consumidors.
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria


Paco Agulló
Regidoria de Consum