Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Participació Ciutadana


MEMÒRIA

Les línies bàsiques que s’estableixen en el pressupost del 2012 reforcen les accions en matèria de participació ciutadana:

  • Una de les finalitats principals és estimular la participació a diferents àmbits de la vida local, per la qual cosa estan estrenyent-se les relacions entre l’Ajuntament i les entitats locals. A més, tenim l’objectiu de potenciar la coordinació entre les diferents associacions de veïns.
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria


Paco Agulló
Regidoria de Participació Ciutadana