Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria d'Educació


MEMÒRIA

Les línies fonamentals reflectides en el pressupost 2012 respecte a la Regidoria d’Educació són:

  • Suport a l’educació infantil de 0 a 3 anys, ja que és una etapa bàsica per al desenvolupament de les persones. Aquest objectiu es consolida en:
    • Augmentar el manteniment i l’adequació de les instal·lacions de les escoles infantils per aconseguir un estalvi energètic i econòmic.
    • Millorar el centres educatius d’infantil per a adaptar-se a la realitat dels usuaris.
    • Millorar la formació del professorat d’Infantil (jornades, assistència a congressos, trobades, entre d’altres).
    • Millorar la compra de productes de les escoles per augmentar la qualitat de l’alimentació i aconseguir un estalvi real de les despeses.
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria


Manolo Gomicia
Regidoria d'Educació