Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Seguretat i Mobilitat


MEMÒRIA

Policia Local

En el pressupost del Departament de Policia Local hi ha 14 partides de despesa, de les quals dues no experimenten cap canvi. Una, perquè està dedicada al pagament dels serveis extraordinaris (gratificació a la Policia Local, calculada per a tot l'any i que no inclou els esdeveniments extraordinaris, per als que s'hauran d'estudiar fórmules adequades amb les regidories organitzadores). L'altra partida no canvia perquè s'arrossega de l'any anterior i està reservada per a l'adquisició d'un vehicle. Aquesta partida és d'inversions i, en principi, excepte causa major, no s'executarà.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Les partides que disminueixen són: lloguer de vehicles, manteniment d’edifici, impresos, manutenció de detinguts, equipament, activitats, desallotjaments i contingències de la grua. En aquestes partides, s'ha fet una retallada, a pesar de ser d'ús habitual. És un esforç de tot el departament, ja que es podrien haver mantingut per la seua necessitat real i, sobretot, després de les successives retallades i reduccions de pressupostos. Cal recordar que aquest pressupost és fins a una quarta part del que es destinava a aquest departament fa escàs temps. Aquesta retallada es quantifica en aproximadament 20.000 euros.

Les partides augmentades són les de carburant i reparació de vehicles, que sumen uns 10.000 euros. Cal destacar que el lamentable estat dels vehicles policials incrementa aquestes partides. Com més antic el parc de vehicles, més reparacions i consums per part d’aquestos.

Un dada a banda és la de la senyalització. S'ha calculat un increment important d'acord amb un paràmetre consultat amb el Departament de Personal. En la secció de conductors de grua i manteniment tenim habitualment quatre baixes dels sis efectius i la impossibilitat de contractar efectius fa inviable el servei. De vegades, hi ha hagut cinc funcionaris de baixa dels sis de què disposa el servei, amb la qual cosa l'estalvi que es produeix en la partida de personal per les baixes, que es podria quantificar, és immens. Per citar-ne un exemple, els treballs de senyalització de Festes de Sant Jordi no s'hagueren pogut realitzar sense contractar una empresa que els realitzara. A pesar d'aquesta circumstància, els treballs han eixit perfectament amb la meitat de diners. Si s'haguera contractat personal directament (cosa impossible legalment), s'haguera realitzat molta més despesa i s'haguera constret l'horari a determinades condicions. L'increment de la partida comportarà, a pesar de tot, un estalvi per a l'Ajuntament, ja que del capítol 1 es reduirà la despesa.

Protecció Civil

El Departament de Protecció Civil ha experimentat un increment en les seues partides. Cal destacar que aquestes partides s'incrementen pel nou impuls que es vol donar a aquest departament que per mitjà del voluntariat supleix moltes vegades la despesa realitzada per altres departaments. S'han retirat la major part de les inversions. Les que resten són inversions que podríem qualificar per a situacions d'emergència. Les inversions són les que deriven de l'adquisició de vehicles (de segona mà, per qualificar-los d'alguna manera), l’adequació d'un local per a evitar la situació tercermundista de l'actual i, sobretot, d'utillatge, vestuari i maquinària. Amb aquesta perspectiva, una de les actuacions dins d'aquestes partides és l’adquisició d'unes pales llevaneu adequades per a vehicles xicotets que almenys puguen solucionar momentàniament la situació en cas de nevades imprevistes.

Es manté la subvenció a ACIF per l'extraordinari treball que realitza. Caldria plantejar-se que aquestos dos equips de voluntaris, tant el d'ACIF com el de Protecció Civil, fan els treballs d’extinció d'incendis i alguns treballs policials, per la qual cosa haurien de ser recompensats amb alguns diners més, que utilitzen sempre en benefici de la societat.

És necessària també l’adequació del Departament de Mobilitat, en el qual es van realitzar unes xicotetes obres per a ampliar les instal·lacions.

D'un pressupost de 223.000 euros en inversions, que són les necessitats reals, es deixa en uns 23.000 euros.

Sobre el pressupost de despesa ordinària de Protecció Civil es mantenen les escasses partides de vestuari i es redueixen les d'actuacions de protecció civil.

Els increments en la despesa corrent deriven de la cada vegada major necessitat de fer reparacions en els vehicles i de l'increment del preu dels combustibles.


Jordi Martinez
Regidoria de Seguretat i Mobilitat